Dacă în astfel de momente de comunicare imaginară am măsura unii din parametrii fiziologici ai corpului conductibilitatea electrogalvanică a pielii, ritmul bătăilor inimii sau al respiraţiei etc. Psihologii sociali sunt interesaţi însă de un alt tip de consistenţă comportamentală.

Individul în context social. Psihologia 1 ca ştiinţă se ocupă cu studiul vieţii psihice şi a comportamentului individului astfel încât toate ramurile psihologiei, inclusiv psihologia socială, au acest obiect de studiu generic în comun.

D Psihologie socială E Curs: Introducere în psihologia socială G comportamentului individului aflat în context social sau, altfel spus, în situaţii sociale.

  1. Dating silverface ampss
  2. Патрик глядел на них снаружи.
  3. Не надейся напрасно, - предостерег ее Патрик.
  4. Viteză de rețea dating
  5. А что же нам делать.
  6. Прекратите.
  7. "Вот это был видок.
  8. Она едва могла говорить.

Individul se regăseşte în situaţii sociale sau într-un context social ori de câte ori se află în prezenţa altor persoane. Altfel spus, contextul social există ori de câte ori individul este confruntat cu prezenţa altor persoane, indiferent dacă este vorba de o singură persoană, un grup sau o mulţime. Psihologul social porneşte de la premisa conform căreia ceilalţi exercită permanent o influenţă asupra individului producând modificări la nivelul psihismului şi comportamentului acestuia.

Mai mult decât atât, psihologii sociali au demonstrat că influenţa celorlalţi asupra individului se produce chiar şi în cazul în care nu există interacţiune sau prezenţa celorlalţi şi interacţiunea cu ei este doar imaginară. Pentru a înţelege mai boot dating esenţa modului în care psihologia socială abordează psihismul şi comportamentul uman să analizăm cu atenţie definiţia propusă de Gordon Allport.

În psihologie s-a încetăţenit faptul că toate stările, procesele şi structurile psihice pot fi grupate şi analizată ca fiind manifestări cognitive, afective sau motivaţionale.

Recommended

Orice manual de psihologie generală alocă câte o secţiune acestor dimensiuni. Din dimensiunea cognitivă a psihismului uman fac parte şi sunt analizate atenţia, senzaţiile, percepţiile, gândirea, limbajul, inteligenţa, memoria etc. Această parte a dating online psihologie socială este preocupată de procesarea informaţiei la nivelul sistemului psihic uman. Procesarea informaţiei implică astfel de operaţii precum selectarea, captarea, interpretarea, stocarea, activarea şi folosirea informaţiei de exemplu, atenţia este implicată în selectarea informaţiei în timp ce memoria este orientată preponderent spre stocarea acesteia etc.

Deseori pentru a face trimitere la totalitatea stărilor, structurilor şi proceselor cognitive psihologii, inclusiv psihologii sociali, folosesc termenul de cogniţie.

Când informaţia procesată este de natură socială, se refera la cunoaşterea şi reflectarea lumii sociale şi a individului aflat în interacţiune cu ceilalţi, se foloseşte termenul de cogniţie socială. O serie de alte procese şi stări psihice precum afectul, emoţia, sentimentul, dispoziţia fac parte din dimensiunea afectivă a vieţii intrapsihice. Procesele şi stările afective sunt reacţii evaluative la ceea ce se întâmplă în interiorul şi în exteriorul individului.

Emoţiile dating online psihologie socială sunt acele reacţii evaluativ-afective care reflectă dinamica prezenţei, interacţiunilor şi relaţiilor individului cu ceilalţi de exemplu, invidia este o emoţie socială care nu poate apărea decât cu prilejul evaluării comparative a propriei persoane şi a celuilalt cu privire la prezenţa sau absenţa unei calităţi sau obiect.

Stările motivaţionale pot fi înţelese ca dezechilibrări ale homeostaziei ce apar la diferite niveluri ale fiinţei: fiziologic, psihologic, social. În cazul motivelor sunt prezente tot timpul două componente sau funcţii: cea de energizare şi cea de orientare. Astfel, stările motivaţionale implică tot timpul creşterea sau mobilizarea energiei psihice sau nervoase şi, simultan, direcţionarea acestei energii spre comportamente şi sau procese psihice care pot satisface motivaţia subiacentă.

Account Options

La fel ca şi în cazul celorlalte dimensiuni psihologii sociali discută despre motivele sociale, motive care sunt legate de existenţa celorlalţi şi care ne energizează pentru şi ne orientează înspre interacţiunea cu ceilalţi de exemplu, cel mai important motiv social este motivul apartenenţei sau asocierii sociale, motiv care ne face să căutăm compania celorlalţi şi să stabilim relaţii interpersonale durabile. Dintre toate dimensiunile psihismului uman psihologii, inclusiv psihologii sociali, acordă o atenţie deosebită proceselor cognitive.

Analiza cauzelor atenţiei sporite acordate proceselor cognitive depăşeşte însă limitele acestui suport de curs.

Dacă e să revenim la definiţia psihologiei sociale propusă de Allport se poate vedea că dimensiunea motivaţională este în mod nejustificat omisă. Ţinând cont de cele expuse mai sus prima parte a definiţiei ar putea fi modificată astfel: psihologia socială studiază modul în care procesele şi stările cognitive, afective şi motivaţionale ale unui individ la fel ca şi comportamentul acestuia sunt influenţate de prezenţă actuală, imaginară sau implicită a altora.

pg pro dating

Focalizarea asupra studiului individului Din definiţia propusă mai sus este evident faptul că psihologia socială se ocupă de studiul psihismului individual.

Deşi la începuturile evoluţiei disciplinei au fost anumiţi autori care au insistat asupra faptului că psihologii sociali trebuie să investigheze psihismul de grup group mindnivelul cunoaşterii ştiinţifice actuale nu recunoaşte prezenţa activităţii psihice decât la nivelul organismului biologic considerat separat. Altfel spus, psihologul social, la fel ca oricare psiholog, este interesat de studiul psihismului individual.

Focalizarea asupra studiul comportamentului social În definiţia sa Allport indică, alături de dimensiunile psihismului uman, şi comportamentul. Precizarea expresă a comportamentului este importantă şi dating online psihologie socială acelaşi timp necesară: psihologii nu au acces direct la procesele cognitive, afective sau motivaţionale din capul individului.

dating peru

Ei judecă despre prezenţa şi dinamica ipotetică a acestora indirect, în baza comportamentului. Altfel spus, am putea afirma că psihologii sociali studiază, în mod direct şi nemijlocit, comportamentul social al indivizilor. Altfel spus, putem fi influenţaţi şi suntem influenţaţi atunci când interacţionăm cu o persoană, cu un grup sau în cazul în care ne aflăm dating online psihologie socială mijlocul unei mulţimi.

Dacă prezenţa socială a unor indivizi nu necesită precizări suplimentare este util să facem o distincţie clară dintre un grup şi o mulţime.

Atât în cazul grupului cât şi în cazul mulţimii este vorba de prezenţa mai multor oameni. Ceea ce face diferenţa este prezenţa sau absenţa unui liant preexistent între ei. Persoanele ce fac parte dintr- un grup au de regulă o istorie comună: au interacţionat anterior unii cu alţii, se cunosc între ei, au dezvoltat norme de conduită specifică, valori comune etc. Mulţimea este însă o colecţie de indivizi a căror singură legătură este doar în prezent: faptul că toţi se regăsesc împreună aici şi acum.

Când vorbim de mulţime nu e neapărat să ne imaginăm o piaţă plină de oameni care participă, de exemplu dating online psihologie socială un miting. Numărul persoanelor poate să fie şi relativ mic: de exemplu, dacă aţi urcat într-un maxi-taxi vă veţi afla în prezenţa unei mulţimi, chiar dacă sunt doar călători pe care nu-i cunoaşteţi. Dacă acel maxi-taxi face o legătură între două oraşe şi pe parcursul a câtorva ore toţi călătorii comunică intens, anonimatul dispare şi putem vorbi despre un grup incipient având şi o micro-istorie a sa.

  • Sociologie și psihologie.

Formele prezenţei sociale Din definiţia lui Allport reiese faptul că prezenţa socială se poate realiza prin trei modalităţi distincte: printr-o prezenţă actuală, imaginară sau implicită. Faptul că o astfel de prezentă vă influenţează este uşor de înţeles.

datând un sfat de atlet

De exemplu, dacă v-aţi certat de dimineaţă cu un prieten sau cu un părinte vă puteţi aduce aminte că în acel moment starea afectivă vi s-a modificat cu tot apanajul: tonalitatea vocii s-a schimbat, la fel şi ritmul bătăilor inimii etc. Prezenţa imaginară Prezenţa imaginară transferă interacţiunea exclusiv în spaţiul intrapsihic; celălalt nu este prezent fizic dar, ca rezultat al unei prezenţe şi interacţiuni imaginare, produce efecte asupra vieţii intrapsihice şi comportamentului individului.

De exemplu, este foarte posibil ca seara, înainte de a adormi, să reluaţi în spaţiul imaginaţiei cearta pe care aţi avut-o cu un prieten sau un părinte în timpul zilei, sau să 4 F Autor: Conf. În ambele cazuri interlocutorul lipseşte, nu este prezent real sau explicit, dar prezenţa lui în spaţiul imaginaţiei vă este evidentă. Dacă în astfel de momente de comunicare imaginară am măsura unii din parametrii fiziologici ai corpului conductibilitatea electrogalvanică a pielii, ritmul bătăilor inimii sau al respiraţiei etc.

dating poznan

Psihologii sociali au demonstrat în repetate rânduri că prezenţa imaginară a celuilalt poate influenţa viaţa intrapsihică şi comportamentul individului, uneori la fel de puternic ca şi în cazul prezenţei actuale.

Unii cercetători afirmă chiar că omul nu este aproape niciodată singur, în solitudine absolută. Mark Baldwin şi John Holmes consideră că, chiar dacă în preajma noastră nu se află nici o persoană, individul se află mai tot timpul în dating online psihologie socială unor persoane invizibile, imaginare.

Cine sunt acestea?

  • Individul în context social.

Atunci când cunoaştem alte persoane şi interacţionăm mult timp cu ele dezvoltăm reprezentări mentale elaborate ale celorlalţi şi le stocăm în memoria noastră. Totalitatea acestor reprezentări mentale alcătuiesc în mintea noastră o colecţie de persoane imaginare cărora le putem spune audienţă privată Baldwin şi Holmes, Evident, nu toate reprezentările mentale ale tuturor persoanelor pe care le-am cunoscut vreodată sunt active tot timpul.

La fel ca şi în cazul prezenţei reale a celorlalţi şi în faţa audienţei private individul îşi ajustează comportamentul, aprecierile, atitudinile, replicile etc. Printre audienţa privată din mintea noastră se disting reprezentările acelor persoane care sunt deosebit de importante pentru noi, la opinia cărora ţinem foarte mult, cu care am comunicat frecvent şi pe o perioadă relativ lungă de timp.

Acestea sunt reprezentările mentale ale persoanelor semnificative sau de referinţă termenul în engleză significant others. Anume acest public este cel mai adesea vizibil, este mai pretenţios şi anume de prezenţa acestora ţine cont cel mai mult actorul social. Ar mai trebui adăugat aici că printre reprezentările persoanelor semnificative se pot afla atât oameni reali cât şi persoane fictive: personaje din cărţi sau producţii televizate sau chiar personaje inventate de chiar individul în cauză.

Ceea ce contează este liantul, semnificaţia intimă şi intensitatea b2gether dating site, fie şi doar simbolice.

Nici oamenii care au servit drept figuranţi pentru reprezentările mentale nu trebuie dating online psihologie socială fi întreţinut dating online psihologie socială relaţii interpersonale reale cu individul în cauză: contează alegerea făcută şi angajarea în para-comunicare a celui din urmă. De exemplu, un fan al Madonei poate avea o para- relaţie intensă cu reprezentarea mentală a cântăreţei fără să fi avut în prealabil nici un fel de interacţiune şi comunicare reală cu idolul său.

Iată un exemplu elocvent al influenţei subtile exercitate de audienţa privată, mai ales de reprezentările mentale ale persoanelor semnificative.

Meniu de navigare

Mark Baldwin şi John Holmes au realizat un experiment în care au provocat în mod intenţionat activarea unor reprezentări mentale ce făceau 5 F Stratigrafy dating Conf.

Mai Lectura 1 întâi însă să urmărim cum s-a derulat experimentul. La studiu au participat 40 de persoane, studente de la Universitatea din Waterloo Canada care se înscriseseră pentru un curs introductiv de psihologie. O jumătate din studente au primit instrucţiuni scrise prin care erau invitate să se gândească la persoanele din campusul universitar pe care le cunoşteau. Apoi trebuia să selecteze două dintre acestea.

Psihologie socială - Wikipedia

Cealaltă jumătate urma să se gândească la membrii cei mai vârstnici ai familiei şi, la fel, să aleagă două persoane. Ulterior toţi participanţii au fost rugaţi să se aşeze cât mai comod, să închidă ochii şi să se relaxeze încercând să vizualizeze cât mai viu posibil imaginea persoanelor selectate anterior.

Pentru dating dating online psihologie socială psihologie socială exerciţiul de vizualizare să fie cât mai reuşit participantele erau ajutate de vocea experimentatorului. Acesta le ghida imaginaţia citind următoarele instrucţiunii: Concentraţi-vă atenţia asupra persoanei alese [ Încercaţi să-i simţiţi prezenţa [ Prezenţa ei devine tot mai puternică [ Puteţi remarca faptul că distingeţi culoarea ochilor sau a părului, îi auziţi vocea [ Încercaţi să apropiaţi această imagine mărind-o [ Instrucţiunile erau citite cu o voce calmă, cu pauze de 5 secunde în locurile marcate prin puncte încadrate în paranteze pătrate vezi textul de mai sus.

Imediat după finalizarea exerciţiilor de vizualizare studentele erau întrebate despre măsura în care au reuşit să- şi imagineze persoanele selectate, cât de relevante şi utile li s-au părut instrucţiunile ajutătoare etc. După ce discuţia lua sfârşit se anunţa că, după o pauză ceva mai lungă, va urma o nouă serie de exerciţii de imaginaţie. În acelaşi timp participanţii erau rugaţi să ajute în pauză un alt cercetător care avea nevoie de urgenţă de subiecţi pentru studiul său.

Toţi subiecţii au căzut de acord să-i ofere ajutor. Cel de-al doilea experimentator de data aceasta o femeie le explica participantelor că cercetarea ei urmăreşte să identifice factorii care fac ca un text să fie interesant, incitant şi plăcut. Ea le conducea pe participante într-un alt laborator şi le oferea spre lectură şi evaluare două pasaje.

Introducere in psihologia sociala | Mihaela Andreea - extensiiafro.ro

El avea ca subiect o temă neutră: conţinea descrierea unei rezervaţii naturale. După lectura pasajului, acesta era evaluat printr-un mini- chestionar.

33 de ani datând femeie de 18 ani

Urma textul reacţiile la care erau importante pentru cercetători. Cel de-al doilea pasaj a fost selectat dintr-o revistă pentru femei şi prezenta o secvenţă ce conţinea relatarea unor fantezii sexuale pe care le avea o femeie cu privire la un bărbat. După ce studentele aveau suficient timp pentru a citi cu atenţie textul ele erau rugate să completeze un chestionar de evaluare cu întrebări similare celor pe care le completaseră pentru primul pasaj.

dating sondaje sondaje

Folosind scale de tip Likert în şapte trepte participantele trebuiau să indice pe rând în ce măsură textul despre fanteziile sexuale ale femeii era bine scris, incitant, clar, plăcut, amuzant şi cât de calitativ li se părea. Trei dintre dimensiunile evaluative vizau propriu-zis calitatea textului, celelalte trei măsurând atitudinea cyber ​​dating conectare de pasaj, reacţia afectivă şi plăcerea resimţită ca urmare a 6 F Autor: Conf.

Ar mai fi de adăugat faptul că lectura şi evaluarea textelor se realiza astfel încât o parte dintre participante se aflau tot timpul în faţa unor oglinzi, iar celelalte aveau în faţă un perete.

Bazele psihologiei sociale

Această modificare a fost introdusă pentru că plasarea indivizilor în faţa oglinzilor favorizează o focalizare a atenţiei pe propria lor persoană, producând o creştere temporară a gradului de conştientizare a sinelui.

La rândul său, creşterea conştientizării sinelui determină o mai bună evidenţiere a standardelor interne după care ne ghidăm în judecăţile şi comportamentele noastre. Astfel, design- nul studiului era unul simplu factorial 2 x 2 tipul audienţei private: prieteni din campus vs. Înainte de a anunţa rezultatele să recapitulăm ce s-a întâmplat în acest experiment. Cercetătorii au folosit exerciţiile dirijate de imagistică mintală pentru a activa, pentru fiecare participantă, doua persoane ce fac parte din audienţa privată.

Pentru o parte dintre subiecţi audienţa privată activată era compusă din prieteni, iar pentru cealaltă parte din membrii vârstnici ai familiei.