We have to provide schools teachers and students not only with technical support and an Internet connection, but also with the necessary support on safe and reliable software, e-learning materials and platforms for best practice-sharing to be able to continue with distance learning. Unele estimări arată că milioane de locuri de muncă din UE riscă, cu o probabilitate mare, să dispară, în timp ce, în același timp, piața forței de muncă va acorda din ce în ce mai mult prioritate domeniilor STIM. Pentru Grupul PPE, acesta este un obiectiv important pentru a asigura o educație de înaltă calitate și incluzivă pentru toți copiii din Europa. Material realizat de o echipă de specialiști în științele educației din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, coordonată de prof. Digitalizarea ad-hoc ar trebui considerată o măsură temporară pentru educația la distanță. Eforturi pentru calitate și egalitate în educație și formare și considerarea educației ca o condiție a incluziunii sociale, a unei rate ridicate a ocupării forței de muncă și a creșterii economice.

Efectul de domino în sistemul de educație trebuie evitat! – UniBuc

Efectul de domino în sistemul de educație trebuie evitat! Specialiștii în educație de la Universitatea din București susțin că finalizarea acestui an școlar și universitar este posibilă; sistemul de educație dă acum testul rezilienței și agilității instituționale Educația este unul dintre sectoarele cele mai afectate de situația actuală chiar dacă, în mod firesc, la nivelul percepției publice, lucrurile nu par să stea nivelul de educație online dating.

În primă instanță, atenția noastră este acaparată de problemele vizibile ale momentului criza medicală și evoluția exponențială a acesteia și de perspectivele generice pe termen mediu și lung, legate de securitatea materială iminența crizei economice.

nivelul de educație online dating după 3 ani de întâlniri

Sistemele educaționale sunt mecanisme fundamentale care asigură nu doar formarea tinerei generații, dar și stabilitatea familială, ordinea socială și dezvoltarea economică, în acord cu valori durabile, a căror importanță o semnalăm chiar acum. Fiecare treaptă a educației este o piesă a acestui mare domino care este societatea românească în ansamblu.

Intervenția asupra fiecăreia dintre piesele sistemului de educație are repercusiuni în lanț asupra întregului sistem social, asupra României în ansamblu. Piesele unui domino pot fi mișcate, rearanjate ușor, dar nu trebuie bruscate, pentru că pot produce efecte catastrofale asupra întregului ansamblu.

Specialiștii în științele educației de la Universitatea din București Facultatea de Psihologie și Științele Educației au evaluat scenariile publice aflate în dezbatere în România cu privire la evoluția anului școlar și universitar, au analizat opțiunile propuse în alte sisteme de educație din lume, aflate în același tip de dificultate, și au revăzut în literatura de specialitate comportamentul decizional al guvernanțelor centrale din educație, în momente disruptive, de întrerupere temporară a studiilor, din motive de forță majoră.

Noi ne aflăm acum în situația de închidere a școlilor și a universităților pentru tot ce înseamnă instruire directă, față în față, în paralel cu tentativa de a continua studiile în mediul online.

nivelul de educație online dating a treia bază în timp ce se întâlnește

Această opțiune a fost negată public de Ministerului Educației și Cercetării. Considerăm însă necesară configurarea până la capăt a unui scenariu post-criză, care să fie realist, fezabil și echitabil pentru toți, aducând în plus black asian dating web familială și socio-economică despre care vorbeam. Mai întâi, să vedem în ce situație ne aflăm analizând, pe rând, situația din sistemul preuniversitar și pe cea din învățământul superior.

Al doilea semestru nivelul de educație online dating început, în învățământul preuniversitar, maggie grace dating istorie data de 13 ianuarie, iar finalul oficial este prevăzut pentru 12 iunie pentru toate clasele, cu excepția celor de final de ciclu: clasa a VIII-a termină școala pe 5 iunie, iar ultima clasă de liceu finalizează pe 29 mai.

Poziție al Grupului PPE privind educația în era digitizării | EPP Group in the European Parliament

Școlile s-au închis la data de 11 martie Dacă facem niște calcule simple, luând în considerare cele mai bine de două săptămâni de vacanță de Paște aprilie și zilele libere de 1 mai și 1 iunie, practic, în termeni absoluți, clasa a VIII-a ar avea un an școlar în condiții clasice, cu interacțiune directă, mai scurt cu aproximativ 2 luni, iar clasele finale de liceu cu aproximativ 1 lună și trei săptămâni.

Toate celelalte clase ar avea o întrerupere a învățării clasice de două luni și o săptămână. Nu este puțin, dar nici nu este foarte mult, mai ales că multe activități sunt compensate în sistem online. Desigur, Ministerul Educației trebuie să facă eforturi semnificative pentru a asigura elevilor din grupurile dezavantajate contactul cu școala și o formă de învățare care să nu adâncească și mai mult, în această perioadă, decalajele și inechitățile existente.

Științe, Clasa a III-a, Elemente ale orizontului apropiat. Harta

În majoritatea universităților, studiile din cel de-al doilea semestru au fost reluate la data de 6 ianuarie cu mici diferențe, date de autonomia universitară. În plus, învățământul superior are o capacitate mai mare de a genera învățare în mediul virtual iar studenții, beneficiind de consiliere și orientare potrivită, se pot angaja în experiențe consistente de învățare individuală.

Efectul de domino în sistemul de educație trebuie evitat!

Pentru a se putea realiza acest lucru sunt necesare cel puțin două măsuri: revizuirea rapidă a programelor și a tematicilor pentru examenele de finalizare a studiilor, astfel încât acestea să nu cuprindă materia care trebuia parcursă după data de 11 martie Nu este rezonabil să anulezi ani de zile de studiu ai unui ciclu de educație, pentru mai puțin de două luni, sau cât va fi nevoie ca școlile să facă educație online.

Competențele și conținuturile care erau planificate pentru această perioadă vor fi scoase din programele de examen și pot fi parcurse prin învățare online, acolo unde este posibil, dar vor fi reluate și consolidate în anul imediat următor de studiu.

În învățământul preuniversitar, evaluarea curentă și notarea pentru încheierea situației școlare se poate face în condiții asemănătoare, mai ales prin utilizarea metodelor alternative de evaluare: proiecte, portofolii, interviuri realizate cu ajutorul tehnologiei. Pentru examenele finale de Evaluare Națională și Bacalaureat pot fi identificate și aprobate rapid modalități eventual simplificate și flexibile de evaluare: testare standardizată pe platforme securizate — există deja practici diverse în acest domeniu, precum testele de certificare a competențelor de limbă străină —, extinderea timpului de evaluare, examinare orală online sau față în față, în condiții de distanțare fizică — săli mari — etc.

nivelul de educație online dating site-ul de potrivire kosher

Se pot analiza diverse versiuni și scenarii, dar credem că toate ar trebui să aibă ca scop finalizarea anului școlar și universitar actual, organizarea și parcurgerea tuturor formelor de admitere și absolvire, trecere în cicluri de studii superioare și începerea noului an școlar și universitar în toamnă sau, cel mai târziu, spre finalul anului Atunci când ne confruntăm cu situații de criză, măsurile sistemice ar trebui să se concentreze atât pe managementul situației curente, dar mai ales pe opțiunile de ieșire din situația critică și de funcționare post-criză.

În mod legitim, observăm cu bucurie că atenția și energia celor mai mulți sunt acum centrate pe a asigura acces la continuarea educației prin intermediul tehnologiei. Considerăm însă că, la fel de importantă trebuie să fie și preocuparea de a menține funcționalitatea sistemului, astfel încât copiii de clasa a VIII-a să poată finaliza gimnaziul și să poată începe un nou an școlar la liceu înelevii din anul terminal de liceu să poată participa la Bacalaureat și, pe baza rezultatelor, să încerce continuarea studiilor în învățământul superior sau în cel terțiar non-universitar sau să își caute un loc de muncă, dacă vor decide această cale.

Astfel, pentru învățământul preuniversitar materia de studiu rămasă poate fi reportată pentru anul următor, astfel încât să nu se adâncească inegalitățile și inechitățile din sistem continuând, totodată, creșterea capacităților de lucru în mediul virtual suport logistic, formare, asistență și consiliere, asigurarea accesului. În învățământul superior este nevoie de decizie instituțională, în funcție de situație.

Articole similare

În tot acest timp, învățarea ar trebui să continue cu ajutorul tehnologiei, iar unde sunt dificultăți majore unele practici, laboratoare etc. Specialiștii în științele educației de la Universitatea din București consideră că dezavantajele și pierderile pe care le-am avea în urma înghețării anului școlar și a celui universitar sunt incomparabil mai mari decât asumarea unor măsuri de flexibilizare, de agilitate instituțională care să mențină liniștea familiilor, ordinea socială, fluxul de forță de muncă și, nu în ultimul rând, starea de bine a elevilor și a studenților.

Cei care nu au avut acces la tehnologie logistică sau la competențe pentru învățarea online, pot intra în programe remediale focalizate, pe parcursul anului următor. Există, în mod clar, soluții și chiar unele compromisuri foarte rezonabile, care merită făcute în acest context în care nivelul de educație online dating înghețare a anului educațional ar antrena un efect de domino.

Principala obligație morală, de echitate, este să nu punem copiii, tinerii și familiile lor, societatea în ansamblu, într-o situație de precaritate, de risc și de incertitudine majoră, ca urmare a acestei perioade turbulente, cu provocări fără precedent. Adaptabilitatea, flexibilitatea, agilitatea și capacitatea de a gestiona situații de risc sunt competențe de secol 21 pe care încercăm să le formăm celor care învață.

Avem obligația să le demonstrăm că noi, cei care facilităm și coordonăm programele de studiu, dar mai ales decidenții din educație, avem aceste competențe și le putem aplica și demonstra tocmai când nevoia este atât de mare.

nivelul de educație online dating isfj dating intp

Este nevoie să ne ridicăm odată cu această provocare și nu să ne lăsăm copleșiți de magnitudinea ei! Putem muta cu finețe piesele dominoului, fără a strica arhitectura, fără a genera efecte care să amplifice și să prelungească perioada de criză. Material realizat de o echipă de specialiști în științele educației din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, coordonată de prof.