Cu toate acestea, dacă trebuie să vă arătați prezentarea în locuri în care nu există rețea, este totuși mai bine să utilizați suporturi amovibile obișnuite, unități flash. Cu timpul mărirea numărului enoriaşilor a cerut lărgirea spaţiului interior. Aşa cum Chişinăul are mai multe biserici era dificil de stabilit ziua sărbătoririi, abia în ultimile decenii s-a stabilit, ca data de 14 octombrie marchează ziua oraşului Chişinău, hramul bisericii Sfinţilor Arhanghelii Mihail şi Gavril.

Triumf al tehnologieidezvoltate de om de-a lungulmileniilor, internetul care azi ne influenţeazăînatât de mare măsurăexistenţa are o istoriescurtă, dardensăşiaccelerată, jalonată de câtevamomente de referinţă, care l-au structuratîn forma pe care o cunoaştemazi.

Ce este PowerPoint?

Subiectprea vast pentru a putea fi tratatpelargînspaţiulunuiarticol, istoriainternetuluipoate fi totuşicondensatăîntr-o serie de momente-cheie, puncte de reperpeparcursulceleimaispectaculoaseevoluţiitehnologice din istoriaumanităţii.

Secolul al XIX-lea: sistemeprecursoare Nu era chiar internet, şitotuşi Dacă ne gândim la transmisiileglobale de date - treabape care o face aziinternetul, cu asemeneaviteză, amploareşiacurateţe - aceasta, ca fenomen, existăîncă de multăvreme, datând de dinainte de apariţiacomputerelor.

Săconsiderăm, de pildă, drept un precursor al internetului, telegraful, care a revoluţionattransmisia de date şi care era, pentrustrăbuniciinoştri, o minune a tehnologiei la fel de copleşitoare ca şiinternetulpentrunoi. Utilizatintensîndomeniulmilitar, înziaristică, înpoliticăşiafaceri, ca şiînviaţaprivată de zi cu zi, telegraful a schimbatviteza cu care se mişcalumeaşi a deschis era comunicaţiilorglobale.

Teritoriul localităţilor şi împrejurimile au fost locuite încă din paleolitic, printre cele mai semnificative vestigii arheologice fiind cele aparţinând culturilor geto-dacă secolele IV-I î. În diferite puncte din zonă au fost descoperite urme ilustrând cei peste o mie de ani de istorie încă puţin cunoscută până în timpul când documentele ne fac cunoscut numele de Chişinău. Se pare că toponimul, de origine turcică, ar indica existenţa unui izvor de care se leagă începutul aşezării.

Anii ' primeleelemente Un factor esenţialînevoluţiainternetului a constituit-o dezvoltareacomputerelor, începând din anii Mari cât o cameră şilenteîncomparaţie cu cele de aziaceste prime calculatoarepermiteautransmisiile de date de la un computer principal la terminaleşi, înciudaaspectuluigreoi, au reprezentat o etapăesenţialăînapariţiafenomenului. Anii '60 - ' de la viziune la primelereţeleinformaticeInformaticianulamerican Joseph Carl RobnettLickliderunadintrecelemai de seamăpersonalităţi din istoria IT, înlucrareasa Man-Computer Symbiosis, arunca o scurtăprivireînviitor, spre o lumeîn care reţele de computere, conectateprinlinii de comunicaţie de bandălargă, vorîndeplinifuncţiileunorbiblioteciimense.

Meniu de navigare

IarînLickliderşiWelden Clark au publicat o lucrareintitulată "On-Line Man Computer Communication", ceofereaunadintreprimeleviziuni ale uneilumi "înfăşurate" într-o reţeainformaticăglobală. Pentruei, acesta era viitorul, pentrunoi, reprezintădejarealitateape care o trăim.

Nu pare mare lucru, faţă de dezvoltarea de acum, dar era un început… Cât de important a fostacestînceput, cât de mult s-a dovedit el internet datând powerpoint răspundeuneinecesităţilorşidorinţeloroamenilor, se vede din ritmul rapid în care s-a dezvoltat ARPANET: pânăînnumărul de noduri a crescut la Anii şi au reprezentat o perioadăcrucialăîndezvoltareareţelelor de transmisie de date; înaceeaşiepocă, reţelesimilare, de micidimensiuni, au fostinstalateînMarea Britanie Mark IînFranţa CYCLADESîn SUA Merit Network Toateacestereţeleoperaupeprincipiulcomutaţiei de pachete saucomutaţieiasincroneo tehnică de comunicaţiidigitale care constăînseparareamesajelorînblocuri de dimensiunireduse pachetecesunt ulterior transmiseunulcâteunulprinreţea, într-o succesiunerapidă, până la receptor, undesuntreasamblateîn forma mesajului initial Toateacestereţeleoperaupeprincipiulcomutaţiei de pachete saucomutaţieiasincroneo tehnică de comunicaţiidigitale care constăînseparareamesajelorînblocuri de dimensiunireduse pachetecesunt ulterior transmiseunulcâteunulprinreţea, într-o succesiunerapidă, până la receptor, undesuntreasamblateîn forma mesajuluiiniţial.

Reţeaua s-a extinsspectaculosîn Europa şi Datând corinthians, ajungândpânăîn sădeserveascăşi Canada, Australia şi Hong Kong, iarînanii devenind o infrastructurăextinsă la nivel global.

Înparalel, apăruserăşialtetipuri de reţele, internet datând powerpoint, cefoloseautehnologii de comunicaţiediferite, dartoate la un loccreau o infrastructurăceacoperea o mare parte a lumii.

Era momentul ca aceste "petice" să internet datând powerpoint reunite într-o reţea cu adevăratglobală, unitară din punct de vedere al funcţionării. Cu altecuvinte, totultrebuiaadus la un numitorcomun.

Era nevoie de un protocol de reţea - un sistem de regulişiconvenţii care săguvernezecomunicareîntredispozitiveleataşate la reţea; un fel de limbajcomunîn care toatecomputerele legate înreţeasă se poatăînţelegeîntreele. Dating halifax ns, temporizarea, controlulerorilor, iniţiereaşifinalizareasesiunii de transfer al datelorşimultealtedetalii legate de comunicaţiile de date sunt determinate prinprotocolul de reţea.

sfaturi retro dating

Pesemnecăniciautorii nu prevedeausuccesulpe care îlvaaveaacesttermen, devenitaziunuldintrecelemaiuzitate substantive. WWW este un sistem de documentehipertextinterconectate, ce pot fi accesateprin internet.

dating în elveția geneva

Omulpe care lumeaîldescrieadesea - în mod eronat - drept "inventatorulinternetului", britanicul Tim Berners-Lee astăzi Sir Timothy Berners-Lee este, înrealitate, cel care a inventat World Wide Web, ca o aplicaţiemajoră a Internetului care existadeja.

Din anii '90 pânăazi… şimaideparte El a elaboratîn o primăpropunereînacestsens, iar la 25 decembrieîmpreună cu Robert Cailliau un informaticianbelgian care lucra la CERN - OrganizaţiaEuropeanăpentruCercetareNuclearăa realizat prima comunicareprinintermediul HTTP, un protocol pentrutransferuldocumentelorhipertext.

Primul website din lumea fostconstruit la CERN, peteritoriulfrancez al acestui complex de laboratoareaşezat la graniţadintreFranţaşiElveţia, şi a fost online începând cu data de 6 august Iar de atunci, internetul a intrat cu adevăratînviaţanoastră, a celormaimulţi, dacă nu chiar a tuturor.

diting dating site

De undepânăatuncifuseseaccesibilunuinumărmic de persoane, în special oameni de ştiinţă, odată cu apariţia WWW, lumeavirtuală s-a deschispentrutoţi. O bună parte din existenţanoastră se desfăşoarăînacestmediu, căruiaîifolosimintensivimenseleresurseşiposibilităţi, de la comerţşi banking online, la lectură; de la socializare la cursuriuniversitare, de la muzică, jocurişifilme internet datând powerpoint comunicarea cu ceiaflaţideparte.

open source dating platformă

Internetul ne-a schimbat fundamental experienţele, trăirile, ideile, iaraventurasimbiozeinoastre cu lumeavirtualăoferită de el continuăşi se intensifică.